ВИК услуги

Меню ВиК услуги

Документи за фирмата

 ВиК ремонти осигурява следните документи при подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове:

- оферта за ремонт на вертикални и хоризонтални щрангове;

- предварителен договор за подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове;

- договор осигоряващ гаранционния период по монтажа на вертикални и хоризонтални щрангове;

- сертификат за вложените материали от фирмата производител гарантиращ спазването на Европейските норми за производство.

 При необходимост фирмата може да предостави санитарно разрешително по показатели за хигиенен контрол, сертификат за съответствие от фирмата производител и оторизация за търговско представителство.

Контакт с фирмата

Търсене на ВиК услуги

Търсени ВиК услуги