ВИК услуги

Меню ВиК услуги

Подмяна на щрангове и ВиК услуги - предварителен договор

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

за подмяна на щрангове и водопроводни услуги

 


  Днес .................................... год., в гр. София се сключи настоящият предварителен договор за смяна на вертикални и хоризонтални щрангове и водопроводни услуги между:

 ................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на ....................................... год. да извърши ремонт на водопроводната инсталация както следва:

  •  Да извърши ремонт на щранговете /водопроводна инсталащия/ за сумата от .....................................................................................................................................................................................
  •  Да монтира на щранга нови немски тръби тип „Stabi-AL" - с алуминиева вложка за топлата и циркулационната тръба.
  •  Да монтира на щранга нови чешки полипропиленови тръби на фирмата „EKOPLASTIK" тип „PN16" за студена вода.
  •  Да монтира на щранга сферични спирателни кранове преди водомерите.
  •  Да монтира на щранга укрепващи елементи.
  •  Да изчисти и извози старите тръби и отпадъци.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  •  На посочената дата да осигури достъп до всички помещения свързани с ремонта на щранговете.
  •  Да почисти и осигури нормално осветление за нормална работа.
  •  Да заплати капаро на изпълнителя в размер на ..............................................................................
  •  След приключване на ремонта да заплати останалата сума в размер на ............................................

..............................................................................................................................................................

3. Настоящият договор се сключва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


Изпълнител: ..............................                                     Възложител:
                                                                                                       1. .................................................


                                                                                                       2. .................................................

Контакт с фирмата

Търсене на ВиК услуги

Търсени ВиК услуги